Seguim creant posts que recullen diferents mitjans i recursos adreçats a donar suport a la creació musical. Avui volem parlar-vos de les diferents accions que du a terme l’Institut d’Estudis Baleàrics i que tenen com a objectiu fomentar la projecció dels artistes de les Illes.

L’Institut d’Estudis Baleàrics és un organisme que depèn del Govern de les Illes Balears i que es dedica al foment de la cultura i la llengua de les Balears. Amb aquest punt de partida, i en el cas de la música, es gestionen una sèrie d’ajudes que es resumeixen en les següents accions: 

TalentIB. És un circuït d’artistes que en promou el coneixement dins la nostra comunitat autònoma. Reuneix un catàleg d’artistesespectacles i equipaments, i assumeix part de les despeses dels desplaçaments entre illes.  

Bculture. Amb aquesta iniciativa es vol promoure la projecció exterior dels artistes balears mitjançant un catàleg d’artistes i obres, de subvencions per al desplaçament dels artistes i de la firma d’acords per augmentar la presència d’artistes balears en esdeveniments fora de la comunitat autònoma. 

Subvencions en dues línies: suport a la mobilitat i projectes de projecció exterior.  

FiraB. Es tracta d’un mercat professional de música i arts escèniques creat per a mostrar les darreres creacions dels artistes de les Illes Balears mitjançant una programació d’espectacles adreçada a programadors i al públic en general.  

Com veis, les ajudes que ofereix aquesta entitat són moltes i variades. Per obtenir més informació podeu consultar el seu web, on trobareu aquestes i altres actuacions explicades amb detall, així com els terminis, les bases i les condicions de cada una.