El pròxim dia 5 d’abril, a l’Espai Jove de Llevant, el grup de joves de Nippon Time (que organitzen activitats per a promoure la cultura asiàtica) organitzaran un karaoke lliure de K-pop. En parella, en grup (això sí, només tindrem dos micròfons!) o a nivell…