Posar en marxa un projecte amb els teus companys implica coordinació, comunicació efectiva i una planificació adequada. És un procés de treball intens i gratificant. Aquí t’explicam com fer-ho en 12 passes.

 

 
 1. Definir la idea del projecte:

Posau en comú i acordau la idea central del projecte amb la resta de companys. Assegurau-vos que tots tingueu una comprensió clara i compartida de l’objectiu i del propòsit.

 1. Formar un equip:

Descobriu les habilitats de cadascun de vosaltres; si aquestes són complementàries, millor. Assegurau-vos de tenir rols i responsabilitats clares per a cada membre.

 1. Establir metes i objectius:

Definiu metes i objectius SMART (específics, mesurables, assolibles, rellevants i amb límit de temps) per al projecte. Això us dibuixarà una direcció clara i us permetrà mesurar el progrés.

 1. Fer una anàlisi de viabilitat

Avaluau la viabilitat, mesurau els recursos necessaris, incloent-hi temps, doblers, tecnologia, habilitats i coneixements.

 1. Elaborar un pla de projecte:

Creau un pla detallat que inclogui estructura del projecte, activitats, cronograma, recursos necessaris, pressupost, i qualsevol risc identificat.

 

 1. Assignar tasques i responsabilitats:

Dividiu el treball en tasques i assignau a cada membre de l’equip les seves responsabilitats específiques.

 1. Establir un cronograma:

Creau un calendari realista, factible i detallat que mostri les fites i les dates límit per a cada tasca.

 1. Comunicació i col·laboració constant.

Establiu canals de comunicació efectius i fomentau la col·laboració entre els membres de l’equip. Utilitzau eines de gestió de projectes per a coordinar tasques i compartir informació.

 1. Seguiment del progrés:

Realitzau reunions regulars per a avaluar el progrés del projecte en comparació amb el pla establert. Ajustau el pla si és necessari.

 1. Resoldre problemes i reduir riscs:

Anticipau-vos a possibles problemes i riscos i establiu estratègies per a abordar-los.

 1. Revisar i ajustar:

Després de completar el projecte, realitzau una revisió retrospectiva per a avaluar el que va funcionar bé, el que no hi va funcionar i les lliçons apreses. Feis ús d’aquesta retroalimentació per a millorar en futurs projectes.

 1. Celebrar els assoliments.

Celebrau els assoliments de l’equip en completar amb èxit el projecte.

Si seguiu aquestes passes i manteniu una comunicació oberta i efectiva amb els vostres companys, estareu ben encaminats per a posar en marxa i executar amb èxit el vostre projecte.