Privacy Policy

Avís legal

 • El titular d’aquest web és el SERVEI DE DINAMITZACIÓ D’ESPAIS JOVES, servei gratuït de l’Ajuntament de Palma (CIF P0704000I). Pots contactar ESPAIS JOVES  a c/ de corralases 9, Palma (Illes Balears) i al telèfon (+34) 608 299 479.
 • Els portals de ESPAIS JOVES inclou espaisjoves.es
 • ESPAIS JOVES no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin ocasionar, a títol enunciatiu, errades o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i que s’han pres les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.
 • ESPAIS JOVES es reserva el dret d’efectuar, sense avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu web, i de canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten mitjançant aquesta com la forma en què hi apareixen presentats o localitzats.
  Si al web es pengen enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, ESPAIS JOVES no exerceix cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts. En cap cas ESPAIS JOVES assumeix cap responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un web aliè ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat o la informació continguda a cap dels esmentats hipervincles o a d’altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implica cap tipus d’associació, fusió o participació a les entitats esmentades.
 • ESPAIS JOVES pot modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades si són degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condiciones és en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.
 • ESPAIS JOVES informa els usuaris dels seus portals de la voluntat de respectar la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i de seguretat dels sistemes d’informació, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades. ESPAIS JOVES tracta les dades personals necessàries a efectes d’oferir els seus serveis d’informació segons s’estableix a la política de privacitat, incloent allò relatiu als drets d’accés, rectificació, supressió i d’altres drets de protecció de dades.
 • ESPAIS JOVES informa els usuaris dels seus portals de l’ús de cookies pròpies i de tercers, incloent funcions de Google i funcions de xarxes socials, segons s’estableix a la política de cookies.

 

Data darrera modificació: 22 de juny de 2020

Política de privacitat

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

El responsable del tractament de les dades és el SERVEI DE DINAMITZACIÓ D’ESPAIS JOVES, servei gratuït de l’Ajuntament de Palma (CIF P0704000I). Pots contactar ESPAIS JOVES a c/ de corralases 9, Palma (Illes Balears) i al telèfon (+34) 608 299 479

 

Tractaments de dades a ESPAIS JOVES

ESPAIS JOVES tracta les dades amb l’objectiu de prestar els seus serveis i recursos web, incloent els següents aspectes:

 

Drets en relació a les dades

Els afectats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació; retirar el consentiment prestat, si és el cas.
Per aquest fi poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a l’adreça del responsable, incloent la referència “Protecció de dades”.
Per facilitar la identificació, recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud la còpia del DNI/passaport.
Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control de protecció de dades.
Si et vols donar de baixa dels e-mails de ESPAIS JOBES ho pots demanar escrivint a info@espaisjoves.cat
Veracitat i actualització de les dades
L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; ESPAIS JOVES entendrà que les dades han estat facilitades pel els seus titulars. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.

Menors d’edat

ESPAIS JOVES no autoritza l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys sense consentiment exprés dels seus pares o tutors.

Utilització de funcions i complements de tercers

Els serveis web de ESPAIS JOVES incorporen funcions proporcionades per tercers (distints de ESPAIS JOVES) per a diverses finalitats, com per exemple: analítiques web de Google; mapes; vídeos; compartició a xarxes socials; etc.
Una funció proporcionada per un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.
La majoria de complements de tercers recopilen què pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat personalitzada.

L’ús dels serveis web de ESPAIS JOVES amb les cookies habilitades comporta aceptar la recopilació, transferència i tractament de dades segons s’indica a continuació:

 • Google Inc, en relació a Google Analytics, Google Maps, Youtube, i d’altres funcions, conforme la política de privacitat de Google: policies.google.com/privacy?hl=es
 • Twitter Inc, en relació a les seves funcions de xarxa social, conforme twitter.com/es/privacy
 • addthis.com, en relació a fer servir els botons de compartició disponibles a alguns dels nostres continguts, conforme addthis.com/privacy/privacy-policy