El mikado o bastonets xinesos és un joc de destresa, que recalca sobretot l’habilitat del control de moviments de la mà, motricitat fina, i coordinació ull-mà.

Per a guanyar el joc, hom les ha d’anar llevant d’una en una sense fer-ne remoure cap de les de sota.

Us agrada?

Per a aprendre a jugar correctament, i a saber les puntuacions de cadascun dels pals, el nostre monitor Jaume, no sols us explica com jugar, si no que a més us ensenya a fer-ho vosaltres mateixos.

Si no teniu pintures, podeu usar retoladors, o adhesius allargats o el que tingueu a casa.