Amb el vídeo d’avui donam per finalitzat aquest cicle dedicat als assajos. Per a acabar, en Carlos 

Pijuan ha volgut compartir amb vosaltres una tècnica de feina que funciona molt bé a l’hora de 

planificar els assajos musicals: la tècnica pomodoro.