Durant aquest mes, t’ensenyarem rutines molt divertides que t’ajudin a posar-te en forma imitant moviments de la Naturalesa… Comencem?