Hola, joves! 

Han obert termini de sol·licituds per a subvencionar els vostres projectes culturals, artístics i d’oci i temps lliure. S’han de dirigir a joves de 14 a 30 anys amb l’objectiu de promoure les activitats per a joves i la participació ciutadana mitjançant un oci sa.  

  

Qualsevol dinamitzador/ra et pot donar més informació i suport en la creació del projecte i la presentació de les subvencions. Per a dubtes telefona al 608 29 94 79.  

  

Beneficiaris  

Les persones que poden demanar aquestes subvencions són: 

–  Persones jurídiques de dret privat: organitzacions o entitats que promoguin activitats en benefici de la joventut de la ciutat, de qualsevol edat i sense ànim de lucre. 

– Agrupacions de persones físiques privades: grups de joves sense personalitat jurídica que vulguin dur a terme els seus projectes i les seves activitats.   

Destinataris dels projectes 

Joves de 14 a 30 anys, llevat d’activitats fetes per grups de música i teatre, intergeneracionals o obertes a la comunitat.  En aquests casos els destinataris poden ser majors de 30 anys. 

  

Perquè et puguin concedir aquesta subvenció has d’emplenar uns documents de sol·licitud segons les característiques de la teva idea de projecte, que trobarà en aquest enllaç de descàrrega:  

  

  • Modalitat 1   

Si la finalitat és cobrir despeses generades pel procediment de constitució legal de l’associació i/o entitat juvenil com a tal i d’altres implícites en el funcionament de l’associació o entitat.  

Model 1

  • Modalitat 2 

-Model 2 –

Per a les activitats que es duguin a terme durant els períodes de vacances dels joves, com Nadal o Pasqua.

  • Modalitat 3 

 

3.1. Projectes, activitats i iniciatives promogudes per joves creadors en l’àmbit de les arts visuals i les arts plàstiques.

20200611-Model 3 – Sol Arts visuals i plastiques – Puntuals 2023

3.2. Iniciatives i propostes de grups i solistes joves d’arts escèniques (interpretació, ball, performances i d’altres).

20200611-Model 4 – Sol Grups teatrals- Puntuals 2023

3.3. Iniciatives i propostes de grups musicals juvenils o solistes.

20200611-Model 5 – Sol Grups musicals- Puntuals 2023

 

IMPORTANT!  

  

Tens de màxim fins al 26 d’octubre del 2023, aquest inclòs, per a presentar la teva sol·licitud al Registre General – Seu electrònica – Palma.cat o presencialment a les oficines d’atenció ciutadana (OACs).