Durant tota la setmana heu pogut gaudir de les diferents activitats en commemoració del 25N organitzades per Espais Joves i Dinamo. Per a seguir conscienciant-nos durant tot l’any us deixam un glossari de termes per si voleu seguir jugant al Passaparaula de què vàreu poder gaudir durant “El control no és amor”.

 

A

Agressió sexual: delicte que consisteix a atemptar amb violència i intimidació contra la llibertat sexual d’una persona.

_________

B

Bretxa salarial: diferències salarials entre dones i homes. Tècnicament es defineix com la distància en la retribució mitjana (salari base més complements) entre dones i homes ocupats.

_____________

C

Cosificació: representar o tractar una dona com un objecte sexual, ignorant les seves qualitats i habilitats intel·lectuals i personals, i reduint-la a un mer instrument o bé de consum.

____________

D

Discriminació per raó de sexe: situació desfavorable en què és tractada una persona per raó del seu sexe.

_______

E

Estereotip: noció o imatge fixa que es té d’una persona o un grup, basada en una simplificació excessiva d’alguns comportaments o trets observats en aquests. Generalment és negativa.

_____

F

Fal·locentrisme: actitud basada en la idea que el penis i l’home són el centre de les relacions sexuals.

_____

G

Gènere: construcció social de la masculinitat i la feminitat. Inclou les característiques, les actituds i els rols que una societat atorga a una persona segons el seu sexe.

____

H

Heteropatriarcat: sistema sociopolític que justifica i promou la superioritat de l’home i de l’heterosexualitat envers la dona i la resta d’orientacions sexuals.

__________

I

Igualtat de gènere: qualitat que implica que homes i dones han de tenir els mateixos drets i beneficis i ser tractats amb el mateix respecte. És una obligació de dret internacional.

_____________

Conté la J

Assetjament: comportament no desitjat relacionat amb el sexe o el gènere d’una persona que té com a propòsit, o en produeix l’efecte, d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

_______________

F

Frida Kahlo: pintora feminista del segle XX originària de Mèxic.

___________

L

Llum de gas: Terme amb què es designa l’abús subtil i manipulador mitjançant el qual s’erosiona l’autoestima i la confiança d’una dona fins al punt d’anul·lar-ne la personalitat. La víctima és manipulada perquè arribi a dubtar fins i tot de la seva percepció o memòria.

_________

M

Mansplaining: acció i efecte d’explicar a una dona alguna cosa que probablement ella ja sap –i fins i tot millor– per part d’un home. Són conductes orals paternalistes i condescendents.

Misàndria: aversió o odi als homes.

________

N

Noves masculinitats: models de masculinitat alternatius a la coneguda com a masculinitat hegemònica o masculinitat tòxica.

___________

Conté la O

Misogínia: aversió o odi a les dones.

_______

P

Perspectiva de gènere o perspectiva feminista: anàlisi de qualsevol àmbit o activitat a partir de l’opressió de les dones amb l’objectiu de reflexionar-hi per a trobar línies d’acció que permetin resoldre les desigualtats.

_______

Q

Quotes: sistema de discriminació positiva amb l’objectiu de forçar que les dones participin en les posicions de poder polític, econòmic i social perquè siguin paritàries.

_______

R

Relacions abusives: relacions de domini d’una persona sobre una altra. L’abús sol ser progressiu i sempre va acompanyat de la pèrdua d’autoestima i d’autonomia per part de la persona que ha rebut l’abús.

_________

S

Sostre de vidre: barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per a ascendir, en la seva carrera professional, als càrrecs de més responsabilitat pel fet de ser dones.

 

____________

Conté la T

Sororitat: solidaritat, respecte i suport mutu entre dones per a establir relacions positives i una aliança existencial i política que contribueixi a l’eliminació social del masclisme i a l’apoderament individual i col·lectiu de les dones.

___________

Conté la U

Igualtat: concepte segons el qual totes les persones han de ser tractades igual i tenir els mateixos drets polítics, econòmics, socials i civils, independentment del sexe, gènere, origen nacional i/o ètnic, discapacitat, edat, orientació sexual, religió, ideologia, etc.

________

V

Violència de gènere o masclista: violència física, psicològica, sexual, econòmica o simbòlica que s’exerceix contra les dones –per part dels homes– i que té com a resultat el dany o el patiment físic, sexual o psicològic.

_________

Conté la W

Virginia Woolf: escriptora feminista i editora anglesa, considerada una de les figures més destacades del modernisme literari del segle XX.

_________

Conté la X

Sexisme: actitud que defensa la divisió de la societat per raó de la diferència dels sexes i, en conseqüència, justifica el manteniment d’unes normes de comportament que emanen d’aquesta divisió.

_________________

Conté la Y

Body Positive: moviment perquè les persones se sentin orgulloses del seu cos, fugint dels complexos promoguts pel patriarcat, el racisme o la indústria de la moda i l’estètica.

_____________________

Conté la Z

Feminazi : insult emprat per a referir-se a les persones que defensen el feminisme