Aquest febrer vos hem presentat a través de les xarxes algunes dades i tips de la contaminació del transport. L’estació mesuradora del carrer de Foners i parc de Bellver permeten arreplegar les dades dels contaminants des de l’any 2002. El contaminant més present es el no2, les zones d’Aragó i Eusebi Estada son les que tenen pitjor qualitat d’aire.

L’informe d’Ecologistes en Acció “Efectes de la crisi de la Covid-19″ va demostrar que només amb un mes de confinament es va reduir en un 67% les partícules en suspensió i gasos contaminants de l’aire de Palma.

Malauradament, la contaminació per transports privats no només afecte al que surt dels tubs d’escap també emeten partícules per les pastilles de fre, el desgast de neumàtics, fugues d’oli i líquids refrigerants…

També s’ha de tenir en compte la contaminació de la fabricació, metalls com el pal·ladi, radi, platino, liti, el petroli per fabricar les peces de goma … sense oblidar-nos del transport d’aquestes mateixes a la fàbrica.

Per últim, quan acaba la seva vida útil la destrucció del vehicle també es molt contaminant i després de retirar bateries i líquids i ens quedem amb uns 1,2 tones de ferralla de la qual es pot reciclar un 80% però encara així quedaran 250kg de residus no aprofitables que s’incineren o s’amoltonen.

Per això els nostres consells d’aquest mes son els mes senzills:

– Mou-te sense fum! Camina, ves en bicicleta o qualsevol transport que et permeti gaudir la ciutat sense preses i d’una forma més sana.

– Aprofita la gratuïtat del transport públic de ciutat durant tot el 2023.

– Intenta compartir el cotxe per evitar desplaçaments.

Esperem que apreneu un poc més dels ecotips de febrer! Ens vegem per els Espais! 🙂