Des de la línia de Música i So, semestralment repetim el taller d’enregistrament per grups de música. En aquesta activitat els grups participants aprenen a identificar, muntar i manejar els diferents aparells que configuren l’equip de so disponible a l’Espai Jove Tramuntana.

L’objectiu del taller és que els grups de música disposin dels coneixements necessaris per a poder enregistrar les seves cançons de forma autònoma.

El taller és impartit per en Toni Salvà, dels estudis Diorama Sound, i consta de dues sessions. La primera sessió és de caire teòric i s’hi tracten continguts relacionats amb els aparells i el seu funcionament, i alguns conceptes bàsics sobre el so i la sonorització de diferents instruments. A la segona sessió s’apliquen els continguts treballats a través de l’enregistrament d’una cançó interpretada pels mateixos grups participants.

Al taller del mes de febrer hi han participat un total de set joves de set grups de música. A partir d’ara podran emprar el material que els facilitam per a enregistrar les seves pròpies cançons quan ho necessitin.