La guía de bones pràctiques de comunicació LGTBI+ ja està disponible als nostres centres i a la web www.espaionlinelgtbi.com.

Aquesta ha estat una iniciativa d’un grup de joves que, amb motiu de l’#OctubreTrans2021, han volgut participar d’una manera més activa elaborant aquesta guia, amb informació extreta de Guía de buenas prácticas para el tratamiento de la diversidad sexual, de género y familiar en los medios de comunicación – (FSC – CCOO) (FELGTB).

La guia de bones pràctiques de comunicació és una eina útil per a la construcció d’un ús del llenguatge responsable envers tota la societat, amb recomanacions per a una correcta comunicació amb persones del col·lectiu LGTBI+  A més a més, a l’Espai Online LGTBI+, incloem un glossari amb diferents termes que, de vegades, es poden confondre: