PUNTUALITAT I TREBALL INDIVIDUAL

Després de dedicar les anteriors sèries de Phonòlegs a la imatge i als concerts, en aquesta ocasió us volem parlar d’un dels elements fonamentals en la dinàmica dels grups de música: els assajos. 

En aquesta sèrie de vídeos que avui iniciam, en Carlos Pijuan (tècnic de so i músic) i en Tolo Font (dinamitzador d’Espais Joves) us parlaran de diferents aspectes que podeu tenir en compte a l’hora de programar els vostres assajos.  

Esperam que us interessi.