Durant l’estat d’Alarma ens trobem amb molt de temps lliure, i busquem noves maneres d’entretenir-nos.
Una de les formes més utilitzades són els jocs, tant de taula com online, per la qual cosa a més d’utilitzar el nostre espai de jocs de la web, Marina s’ha fet un joc del famós videojoc del comecocos.
Ho ha fet a mà i us ensenya com es fa, perquè pugueu gaudir d’un joc amb materials de casa.

Us divertireu fent-lo i jugant!