Un nou programa en les vostres pantalles com cada dissabte.

Matias, dinamitzador de Diversitat, ens comptarà una mica sobre el grup “missió DH”, i el seu curtmetratge futurístic sobre els drets humans.

També Marga, dinamitzadora de creació artística. ens presentarà al grup “histèria teatre” @histeria_teatre