Tal com us anam dient darrerament, s’acosta la commemoració del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones. Durant el que hem anomenat la Setmana Violeta anireu veient material al voltant d’aquesta temàtica.

En aquest post us volem presentar alguns dels recursos a l’abast de les dones víctimes de la violència masclista. Alguns els coneixerem amb més profunditat mitjançant les converses amb el personal al seu càrrec.

Així, en aquests línies descriurem els serveis que sustenten la campanya “Et feim costat” per a acostar-los a la població jove del municipi.

D’una banda trobam el Servei d’Acolliment Municipal a Víctimes de Violència de Gènere, encarregat d’acollir residencialment les dones víctimes amb més de 18 anys i els seus fills i les seves filles menors d’edat si es dona el cas. Es tracta d’un servei imprescindible quan aquestes dones necessiten abandonar el seu domicili per a deixar enrere el maltractador. Proporcionen, a part de l’allotjament residencial ja esmentat, accés a prestacions socials i suport de diferents professionals com ara advocats, psicòlegs, etc. Hi podeu contactar a través del 971.465.809.

De l’altra, hi ha el Servei Municipal d’Atenció Integral a la Violència de Gènere, que treballa a diferents nivells amb les víctimes i les seves famílies. Podeu contactar-hi telefonant al 971.227.400 o acudint al Centre Flassaders de Palma, on us atendran de la millor manera possible.

Aquest servei disposa d’un programa d’atenció a les dones víctimes de violència que ofereixen tots tipus de suport per a ajudar la víctima a sortir endavant i deixar enrere la vinculació amb el maltractador.

Un altre dels seus programes és l’adreçat a les filles i fills víctimes també de violència masclista i centra la seva atenció en el suport psicològic necessari per a evitar el cicle repetitiu de la violència amb teràpies individuals i grupals.

Per a acabar, aquest Servei compta també amb un programa d’atenció als homes que volen assolir relacions de parella no violentes. Un dels requisits fonamentals és accedir-hi de manera voluntària, ja que la teràpia requereix un reconeixement dels fets que els han duit al programa.

Dinamitzador Diversitat