Amb motiu del 8M, Dia Mundial de la Dona, volem donar a conèixer al jovent de Palma diferents eines i serveis especialitzats.

 

Per una part, teniu “Et feim costat”, de l’Ajuntament de Palma. Aquest servei compta amb atenció integral per a dones que sofreixen o han sofert maltractament, els seus infants i les persones que exerceixen la violència, a fi de minimitzar l’impacte sobre la seva salut física, psíquica o social. Al següent enllaç podreu trobar tots els serveis necessaris per a l’atenció a dones i els seus infants:

https://www.palma.cat/portal/PALMA/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_143661_1.pdf

 

Per altra banda, teniu també el projecte “Palma Pacta”, una eina que permet a la ciutadania, a les institucions públiques i privades, crear un espai col·laboratiu, interactiu i obert, al qual qualsevol persona o institució es pot adherir per a minimitzar les violències masclistes a Palma. “Palma Pacta” és una eina estratègica per a implicar la ciutadania, les institucions públiques i les entitats privades contra les violències masclistes. Amb aquest pacte podem contribuir a crear un món més just per a totes les dones de la ciutat. Compta amb un servei d’ajuda per a iniciatives, informació actualitzada sobre els projectes de Palma i la guia abans esmentada. En podeu trobar més informació al següent enllaç, i el manifest per a adherir-vos-hi:

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=68415&tipo=6&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=842&codMenuPN=1812&codMenuSN=845&codAdirecto=2562

 

Un altre projecte important a la ciutat és el conegut com a “No i punt! . De festa, Palma lliure d’agressions sexuals”. Compta amb diferents punts d’informació durant les festes de Palma així com amb serveis de prevenció d’agressions sexuals, com tallers formatius realitzats per Palma Educa, tallers d’autodefensa, i diferents serveis de sensibilització ciutadana. En teniu més informació al següent enllaç o a les xarxes socials @Noipunt (instagram), No i punt Palma (Facebook)

https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&contenido=94181&tipo=6&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es

 

També us volem fer arribar el següent recull de tota la informació per a dones realitzat pel Servei d’IBDONA, on podreu trobar associacions, federacions, serveis d’interès social, psicològics, de salut, formació, treball…

http://ibdigital.uib.es/greenstone/sites/localsite/collect/portal_social/index/assoc/caib0012.dir/caib0012.pdf

 

Esperem que aquesta informació us sigui útil per a crear espais més segurs i igualitaris per a totes les joves d’Espais Joves.