UN ESPAI ECO PER A TU
Fer servir tassons reutilitzables és un gest de gran importància per diferents motius:
  • Sostenibilitat ambiental: redueix significativament la generació de residus plàstics d’un sol ús i ajuda a reduir la contaminació d’oceans i abocadors.
  • Conservació de recursos: en reutilitzar tassons en lloc de rebutjar-los, s’estalvien recursos com aigua, energia i primeres matèries que s’empren en la fabricació de tassons d’un sol ús.
  • Reducció de la petjada de carboni: la producció i l’eliminació de tassons d’un sol ús emet gasos d’efecte d’hivernacle.
  • Estalvi econòmic: a llarg termini, l’ús de tassons reutilitzables és més econòmic.
  • Promoció de la cultura de la reutilització: es fomenta una mentalitat de reducció de residus i reutilització, i es contribueix a un estil de vida més sostenible.

 

En resum, l’ús de tassons reutilitzables no sols redueix l’impacte ambiental negatiu dels productes d’un sol ús, sinó que també promou una cultura de consum més sostenible i responsable. Aquesta petita acció té un impacte significatiu en la lluita contra la contaminació i l’esgotament dels recursos naturals.
Et deixam un tast presentant els nostres tassons: