Les Arts Marcials Històriques Europees (HEMA per les seves sigles en anglès) son un conjunt de disciplines marcials pròpies de la cultura europea que han sigut abandonades i desplaçades amb el temps.

CAMHED (Club de Artes Marciales Históricas Europeas Drac) és una associació que neix amb l’objectiu d’estudiar-les i dur-les a la pràctica.

Les disciplines que estudiem a la nostra associació son:
– Espasa Llarga alemana (segles XIV-XVI)
– Espasa Ropera italiana (XVI-XVIII)

En aquesta demostració xerrarem de lo que son les HEMA, farem un repàs de l’evolució de les espases i el seu ús en combat. També farem una breu introducció a les disciplines que practicam i mostrarem tècniques i combats de les mateixes.