Les Arts Marcials Històriques Europees (HEMA per les seves sigles en anglès) son un conjunt de disciplines marcials pròpies de la cultura europea que han sigut abandonades i desplaçades amb el temps. CAMHED (Club de Artes Marciales Históricas Europeas Drac) és una associació que neix…