El relleu és una tècnica molt divertida, on tots els ballarins interpreten diferents parts d’una única coreografia a manera de relleu, captant l’atenció dels espectadors amb el factor sorpresa.