IREFREA és una organització que treballa en la prevenció de riscs en gent jove.

Des d’IREFREA i l’Ajuntament de Palma es prepara el nou Pla de prevenció d’addiccions, en el qual volem impulsar la vostra presència, la dels adolescents i joves, perquè us en sentiu part i hi tingueu un paper actiu, protagonista.

Per això, des d’IREFREA us proposen participar en una activitat, que promou, precisament, que intervingueu en una cosa molt sana i necessària que agrada molt a tothom: la diversió a l’oci i al temps lliure.

 

Quin n’és l’objectiu? Aprendre quins són els vostres camins de participació (i els dels vostres amics i coneguts) en la gestió de l’oci comunitari; saber què enteneu per diversió i de quina manera podeu participar més a la comunitat en els àmbits de presa de decisions, sobretot en referència als espais de què disposau, a les activitats d’oci, i també als possibles riscos que se’n deriven.

Com ho faran? La idea és fer una dinàmica (que constarà de dues parts: una d’individual i, l’altra, per grups) per a provocar una mica de debat, a partir del qual es puguin extreure propostes consensuades per a tot el grup, que després intentarem incloure al Pla de prevenció d’addiccions com a proposta d’acció.