Durant aquesta darrera setmana hem tingut el plaer de gaudir d’una xerradeta amb els nostres amics d’ADES Balears. Hem aprofitat per a fer una entrevista amb ells on ens expliquen alguns detalls per a poder-los conèixer millor.  

Destacam la seva voluntat d’ajudar a les famílies amb pocs recursos, de dotar de suport les dones que són víctimes de violència masclista i, per què no, de rompre estereotips i convencionalismes relacionats amb el món de la moda.  

La seva iniciativa “de moda 2.0” compta amb tot tipus de models sense centrar el seu treball en la imatge tradicional fora de la realitat que ens rodeja avui en dia.  

Us convidam a escoltar l’entrevista íntegra aquí per a poder conèixer millor ADES i el treball que fan.  

 

Matias, Dinamitzador  de Diversitat