Encara que amb l’arribada de les bateries als mòbils, als ordinadors i a d’altres electrodomèstics han reduït el seu ús, les piles contiuen sent habituals a totes les cases i també als Espais Joves, però t’havies demanat qualque vagada com es reciclen?

Les piles poden ser un greu contaminant si no les reciclam com toca. Una sola pila alcalina pot contaminar fins a 167.000 litres d’aigua i si és de mercuri pot contaminar-ne fins a 600.000! A més, les piles tenen un temps de biodegradació de més de mil anys i contenen mercuri,  zinc, crom, arsènic, plom o cadmi.

Per això als Espais Joves prioritzam l’ús de piles recarregables i us animam a fer-ho a les vostres cases. Si teniu piles antigues i no sabeu on reciclar-les podeu acudir a l’Espai Jove Llevant i disposar-les al nostre contenidor.

I així entre tots feim d’Espais Joves un espai eco per a tu!