Coneixeu l’ESADIB? Es tracta de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, un centre destinat a la docència i la investigació de les arts escèniques. El seu objectiu és formar professionals a l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic i fomentar la creació i…