En els ecotips d’avui ens centrarem a aprendre més sobre l’aigua, un recurs imprescindible per a la vida i del qual en podem reduir el consum i la  contaminació.Encara que el 70,8% de la superfície terrestre està ocupada per aigua, tan sols un 2,5% de tota l’existent és aigua dolça; és a dir, apta pel consum. D’aquesta, la majoria es troba, inaccessible, a glaceres, així que només disposam pel consum d’un 0,5%.Per tant, és molt necessari, a més de reduir-ne el consum, evitar la contaminació d’aquest, com per exemple l’ús del vàter com a fems, que empitjora la depuració de l’aigua i fa que molta es malgasti en el procés de neteja.Segons el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, més d’un 44% de l’aigua la consumim al bany de la casa. D’aquest consum, un 21% el representa l’inodor i un 23%, la dutxa. Algunes idees per a reduir el consum són utilitzar la càrrega curta de l’excusat o en cas de no tenir-ne posar a dins una botella o similar que umpli part del volum per a reduir l’aigua cada vegada que estirem. També evitar els banys i canviar-los per dutxes curtes pot disminuir la quantitat d’aigua utilitzada, així com tancar tots els grifons quan no els utilitzem.Segons l’Institut Nacional d’Estadística, cada dia només al bany usam 61 l per persona, però sabies que aquesta pot ser la mateixa quantitat que tudam si un grifó goteja durant tot el dia? Per això revisar que totes funcionin correctament és una forma d’evitar un ús d’aigua innecessari.I fins aquí els ecotips d’avui. Esperem que us siguin d’utilitat. Ens veim pels Espais!