Durant aquest mes heu pogut conèixer a través del nostre Instagram i Facebook algunes dades sobre la contaminació que produïm per Nadal. 

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, dels 442 kg de fems que genera cada persona a Espanya, el 30% correspon a Nadal, normalment en forma de bosses, paper d’embolicar regals, plàstics de juguetes… Quasi la meitat d’aquest fems es genera als domicilis. Per tant, comprar regals amb menys plàstics i embolicats pot representar fins a un 25% menys del fems generat. 

Per altra banda, uns dels protagonistes de Nadal són la pirotècnica i els coets. Aquests no només són contaminats per a l’aigua i l’atmosfera sinó que poden afectar la població neurodivergent i els animals. Segons un estudi de l’Oficina Federal de Medi Ambient d’Alemanya només durant el 31 de desembre es varen contaminar més que en 2 mesos totes les carreteres del país. Evitar els petards i els coets és una bona forma d’ajudar el medi ambient durant aquestes festes. 

Per a moltes persones els dies després de Nadal normalment ens acabem menjant les “sobres” durant bastants de dies però… No seria molt millor planificar les nostres compres per a evitar el desaprofitament de recursos? Podem arribar a tirar al fems més del 25% dels aliments que comprem, i molts d’aquests tenen una gran petjada de CO2, com alguns productes d’origen animal. Per exemple, la porcella o les gambes. 

Entre totes podem fer un món millor i més verd, t’animes a posar en pràctica els nostres eco-tips?