Aquesta setmana us duim la tercera i darrera part de les sèries de moviments de la Natura…T’animes a practicar les tres rutines seguides?