Portfolio

SMASH BROS MALLORCA

Integrants: Grup Obert
Data de formació: 2016 (grup reconstituït l’any 2021)
Centre d’interès: grup de joves dedicat a jugar a videojocs d’Smash Bros, per competir, divertir-se i organitzar partides lliures i tornejos.

Categories