Portfolio

R DE ROL

Integrants: 6
Data de formació: 2021
Centre d’interès: jugar i dirigir partides de Rol de taula. Gairebé tots els joves del grup tenen experiència com a Master de Rol. Setmanalment, cada un dels membres del grup s’encarrega d’organitzar i dirigir una partida per a la resta de jugadors/es.

 

Categories