Les Arts Marcials Històriques Europees (HEMA per les seves sigles en anglès) son un conjunt de disciplines…